Kitap Tanıtımı

Marksizm

Henri Lefebvre’in dünyayı, toplumsal çalkantı ve üretim ilişkilerini kavramak ve yorumlamakta başat kılavuzlardan biri olan Marksizmi temellendirmedeki katkısı kesinlikle göz ardı edilemez. Kuşaklar boyunca okunmuş ve okunmaya devam edecek bu çalışmasında Lefebvre, Marksizmi felsefi, ahlaki, sosyolojik, tarihsel, iktisadi ve siyasi yönleriyle ele alarak; her dönem derin sarsıntılar yaratmış ve yaratacak olan bu ideolojiyi dogmatizme düşmeden, kendine özgü geniş kavrayışıyla, özlü ve anlaşılır bir ifadeyle aktarıyor.

Etkisi görülmeye başladığı andan itibaren pek çok yanlış yorumlamaya da konu olmuş Marksizme dair bu giriş kitabı, Marksist felsefeyi olduğu kadar, Marx’ın, düşüncesini temellendirmek için kullandığı tarihsel analizi ve bilimsel yaklaşımı ortaya koyarken, siyasi ve sosyolojik olarak tarihe damgasını vurmuş bu dünya görüşünü en bildik iki veçheye, iktisada ve topluma indirgemekten de özenle kaçınarak gereken bağlama oturtuyor.

HENRI LEFEBVRE, 1901’de Fransa’da doğdu. Sorbonne’da felsefe eğitimi aldı. 1924 yılında katıldığı Philosophies” topluluğunda birlikte çalıştığı PolitzerFriedmannNizan gibi düşünürlerle birlikte 1928 yılında Fransız Komünist Partisi üyesi oldu. 1940’da Fransız Direnişine katıldı. 1958’de Komünist Parti’den ihraç edilmesinin ardından, Strasburg Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü olduğu yıllarda Sitüasyonistlerle ilişki kurdu. 1947 yılında kaleme aldığı üç ciltlik Gündelik Hayatın Eleştirisi (Türkçesi: Işık Ergüden, 2012) başlangıçta sessizlikle karşılansa da ilerleyen yıllarda birçok çevrede güçlü bir entelektüel etki yarattı. Lefebvre, bu çalışmasının yanı sıra, mekân konusunu toplumsal analizin, Marksist felsefe ve sol siyasetin gündemine taşıyan ilk düşünürlerdendir; metinlerine son yıllarda giderek daha fazla referans verilmesinin nedeni de budur. 20. yüzyılın bu önemli düşünürü, 1991 yılında Paris’te öldü. Şehir Hakkı (1968, Türkçesi: Işık Ergüden, 2017), Kentsel Devrim (1970, Türkçesi: Selim Sezer, 2013) ve Mekânın Üretimi (1974, Türkçesi: Işık Ergüden, 2014) II. Dünya Savaşı’nın ardından bu alanda yapılan ilk kayda değer çalışmalar olduğu kadar güncel önemi de giderek artan eserlerdir. Diyalektik Materyalizm (1940, Türkçesi: Barış Yıldırım, 2018), Marksizm (2018, Türkçesi: Vedat Günyol) ve Ritimanaliz’in (1992, Türkçesi: Ayşe Lucie Batur, 2017) ardından Mekân ve Siyaset de (Şehir Hakkı IISel Yayıncılık’ın yayın programımızdadır.

MARKSİZM

Yazar Adı: Henri Lefebvre

Çevirmen Adı: Vedat Günyol

Orijinal Adı: Le Marxisme 

Türü: Sosyoloji

Genel Yayın Yönetmeni: İrfan Sancı

Editör: Işık Ergüden

Yayına hazırlayan: Mısra Gökyıldız

Kapak tasarım: Aslı Sezer

Sayfa tasarım: Seda Şahin

Sayfa Sayısı: 104

Satış Fiyatı: 18 TL (KDV’den muaf)Sel Yayıncılık

Yazar: Kitap Tanıtımı

Kitap Tanıtımları Bölümümüzde yer almasını istediğiniz yayınlarınıza ilişkin basın bültenlerinizi, info@zamansizdergi.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir