Deneme

Das Kapital’imsi Anlaşılmaz Cümlelerden Kurulu, Benzodiazepin İlaç Grubu Etkili Dino Yazısı!

Feridûn ile Freud’un Newrozları aynıdır; ikisi de ateşlidir.

Sevgili ‘Böyle Buyurdu Zerdüşt, biz de emir telakki ettik’çi canciğer dostlarım! Pek kıymetli Nikaragualı hemşerilerim ve değerli Bolivarcı comradelerim!

Aryanların efsanevi kahramanlarının iki “yüzü” vardır. Bir yüzleriyle mitolojik, diğeriyle tarihi birer saygıdeğer şahsiyettirler. Soyut olan yüzleriyle KAWA’lar kozmiktirler ve yaratılışın bazı aşamalarında birer mitolojik güç olarak belirirler. Diğer yüzleriyle de yaşayan somut tarihi şahsiyetlerdir. 

Aryan ırkının ilk krallığını kuran (M.Ö. 3417), SYÂVARŞAN’ın oğlu KAWA HAOŞYANGHA’dır (Hoşeng). PARADHÂTA Hanedanı’na mensup bu kişinin kurduğu krallık, efsaneye göre insanoğlunun kurduğu ilk krallıktır. Zamanlar sonra KAWA HAOŞYANGHA yırtıcı kuşlardan, aslanlardan ve kaplanlardan bir ordu kurarak babasının katili olan SİYÂMAK’a (Siyah Deve) karşı savaşır ve onu yok eder. 

KAWA HAOŞYANGHA’nın oğlu KAWA WİVANGHVANT’tır. WİVANGHVANT, HOMA tarafından şereflendirilmiş ilk insandır (Yasna 9., Homa YAŞT)*. Daha başka bir deyişle bu KAWA, HOMA’ya tapınmanın (dinin) kurucusu sayılıyor. HOMA ayrıca, Homa bitkisini sıkıp suyunu çıkarma şerefi bahşedilen bu efsanevi insana, yüce kişi YİMA XŞAÊTA’yı (Cemşîd) evlat olarak vermiştir (M.Ö. 3347).

YİMA bu dünyada yedi yüz on altı buçuk yıl yaşadı. YİMA’nın yaşamı anlatılırken, iki tarihsel figür sahne alır: Biri YİMA’nın kardeşi SPİTYUR (Bundahişn’de SPÎTÛR olarak geçer), diğeri AJİ DAHAKKA (M.Ö. 1630, yani dinin tebliğinden tam 1000 yıl önce).

AJİ DAHAKKA, kötünün soyundan gelen bir canavardır. Babasından itibaren atalarına doğru şeceresi şu şekildedir: XRÛTASP, ZÂÎNÎGÂV, VÎRAFSANG, TÂZ [Tâz ya da Taj, ilk insanlar olan MAŞYE (erkek) ve MAŞYANE’nin (dişi) -Semavi dinlerdeki Âdem ile Havva- 15 ikiz çocuğu arasında Arap ırkının atalığını yapan kişidir.]. AJİ DAHAKKA’nın ana tarafının erkekleri itibariyle soyu ise şu şekildedir: UDAÎ (Büyük şeytanlardan biridir), BAYAK, TOMBAYAK, OWOXM (Awesta’da AOİWRA; bir çeşit karabasan), PAİRİ-URWAÊSM, GANDWİTHW, DRÛGÂSKAN (Awesta’da Drûgaska; mutlak dürüstlük olan AŞA’nın karşıtı olan ‘DRUJ’lardan biri. Durj: Awestaca ve Kürtçe’de yalan anlamına geliyor) ve nihayet ANGRA MAİNYU.

YİMA kardeşi SPÎTÛR tarafından öldürülünce, ülkesi yabancıların istilaları için kapılarını açık bırakmış oldu. 

AJİ DAHAKKA çok güçlü bir DAEVA (Dev) idi. Dünyanın en güzel kadınları kabul edilen YİMA’nın iki kızını da eş olarak kendisine almıştı (SAVANGHAVÂK ve ERENAVÂK). Bu efsanevi canavar BAWRÎ’lidir (Kaynakların çoğunluğu AJİ DAHAKKA’yı BABİL’lilerle ilişkilendirir, ancak BABİL’lilerle aynı ırktan olan KALDE’lilerle de ilişkilendiren kaynaklar mevcuttur). Mitolojideki bir diğer DAHAKKA da KAVA KAVÂTA’dan türeyen ve KAVİ GAUS’un güçlerinden biri olan alçak AFRÂSYÂP’tır. KAVİ KAVÂTA’nın iki gücü vardı; biri iyi güç GÔPÂTŞÂH (Boğaların Padişahı) diğeri ise kötü güç AFRÂSYÂB.

AJİ DAHAKKA Aryan ülkesine hâkim oldu. Hâkimiyeti 1000 yıl devam etti. Onun hâkimiyeti sırasında Aryan ülkesinde et yeme yasağı vardı, ancak bu AJİ DAHAKKA için geçerli değildi. Sığır etinden başka onu doyuran bir yiyecek yoktu, çünkü aşçısı olan şeytan ona sürekli sığır eti yedirerek AJİ DAHAKKA’yı kana susamış bir canavar haline getirmişti. Üstelik bu şeytan onu omuzlarından öpmüş, her bir omzunda bir yılanın bitmesine neden olmuştu. Bu yılanlar sadece genç insanların beyinleriyle besleniyordu. Elbette bunu da ona aşçısı olan şeytan söylemişti!

HOMA tarafından onurlandırılan ÂTHVÎÂNAY’ın oğlu THRAÊTAONA (ASPİYAN –Atlılar- Aşiretine mensuptu), AJİ DAHAKA ile mücadeleye girişerek onu yakaladı ve Medya’daki DEMAWEND Dağı’na, dünyanın şeytani güçlerden arındırılacağı güne değin hapsetti (M.Ö. 1630). Awesta’da THRAÊTAONA’dan söz edildiği kadarıyla (Farvardin Yaşt), THRAÊTAONA’nın bir özelliği daha vardı: Hekimlik. 

Eminin ki yukarıda yazdığım can sıkıcı bilgileri okuduktan sonra epey bir şaşırma söz konusu olmuştur okurlar için. Demirci olarak bilinen efsanevi kahramanımız aslında bir doktormuş (BİEŞAZA)! Gerçekte THRAÊTAONA (FERÎDÛN ) olan adı da her nedense KAVA’lık sıfatının gerisinde kalmış ve hemen hemen hiç bilinmemekteymiş. Bu zafer gününün NEWROZ diye kutlanması elbette ki doğru bir tavırdır. Ancak NEWROZ’un Aryanlarca kutlanmasının altında daha asli nedenler vardır. Mesela, insanın yaratılmaya başlandığı gün olan 16 Mart, FARVARDİGAN günlerinin ilkidir. Ve bu yaratım 20 Mart’ı 21 Mart’a bağlayan gece tamamlamıştır. Yapılan kutlamaların diğer sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:

1- Tanrının insanı yaratmayı tamamlaması.

2- Ataların ruhlarının o gece evleri ziyaret ettikleri inancı (ZERDEŞTÎ inanışa göre). Bu nedenle 20 Mart’ı 21 Mart’a bağlayan gece sabaha kadar uyunmaz; yiyilir, içilir, eğlenilir.

3- 20 Mart’ta ateşin yaratıldığı inancı ( ZERDEŞTÎ inanca göre).

4- Gündüzün süresinin gecenin süresini geçmesi (Kutsal sayılan aydınlığın karanlığa galibiyeti).

5- THRAÊTAONA’nın (Demirci Kawa) 21 Mart’ta AJİ DAHAKKA’yı yenmesi.

Tam olarak 2489 yıldır kutlanan NEWROZ’un (ZERDEŞTLİK dininin tebliğ tarihi olan M.Ö. 630’u milat olarak alan ZERDEŞTÎ takvime göre), görüldüğü üzere her yönüyle Aryan Halkının bayramı olduğu su götürmez tarihsel bir gerçekliktir. Öyle boyanmış yumurta tokuşturarak, yoğurt yeme yarışması yaparak, bir “w” harfini “v” harfine dönüştürerek olmuyor bu işler. Neyse yahu, amannnn, bana ne yaaaa!

7 S’yi merak eden dostlarıma, “Ulan, sana mı kaldık! Ahanda Google’dan aratıp bulurum”cu atarlı ergen kardeşlerime, “Abi yeminle beynim isim çöplüğüne döndü”cü kekelerime armağanımdır. Sizleri selamlıyorum.

Yazar: Erdal Alper

Site editöryası kendimi tanıtacak bir özgeçmiş istemişti. İnsan en çok kendisine yabancı olan canlıdır hesabı soruya cevap vermek için kopya çektim. “dünya küresinin, Türkiye qariyesi Mardin sakinlerinden; ismi önemsiz, Cismi değersiz, çaresiz ve kimsesiz bir Abd-î acz.* *1960 lı yıllarda Elazığ tımarhanesinde vefat eden bir“ delinin” son arzuhalinden kopya edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir