Röportaj

Usta Şairlerden Şiir Üzerine Görüşler – Celal Soycan

Bugünki konuğum Celal Soycan
İlgili çalışmama farklı yaklaşımıyla ayırdığı kıymetli zaman ve yanıtı için teşekkür ederim.

Değerli kardeşim, Mersin ‘den merhaba. Soruşturmaya ilişkin nazik iletinizi almıştım. Sorularınıza içkin temel bir meselede farklı düşündüğüm için yazamadım.Sorun şu: Sanatta, şiirde GENÇ olanın kategorize edilmesini uygun bulmuyorum.Bunun zihinsel kabulünde, Aydınlanma düşüncesinin dolayısıyla Kapitalizmin ve Protestan etiğinin KRONOLOJİK ZAMAN anlayışı yatar. Bu kabul, geleceği kutsar ve genç olan için kategorik bir önem içerir.Ben sanatta, özellikle şiirde, dolayısıyla şiir eleştirisinde GENÇ ŞIIR / ŞAIR diye bir kategorik inşayı doğru bulmuyorum. Epistemik, ontolojik, estetik ve poetik gelişimin her yaş icin süreğen bir değerler düzeni taşıdığını düşünürüm. Bu nedenle, GENÇ şair için özel bir başlık bana uygun gelmez. Bunun ıdeolojik kökenini yukarda not ettim.Ama çabanız, emeğiniz saygındır, dileyenin katkısını da değerli bulurum; ama benim maruzatım da not edilmelidir.Dilerseniz bu kısa iletimi, dosyanız bağlamında okurla paylaşabilirsiniz.
Size başarılar dilerim. Güzel adınızla huzur içinde yaşayın.

HADDE dosyasından

 “Anlamın hiçliğine dair bilinç!”
                 Beckett 

III a.
sapkın saklambaç yayılıyor: yas evlerinde
bakışımlı sırnaşık aynalar… – küller başıma!
figan fırdönüyor düğün evlerinde…

lain mürşidin ayakları değil yollarda yorulan;
bakışları… duası israftır ve süresi dolu_

Ben’le bir kendim olan arasında zonklayan
Araf-boşluktan başka yazıma mekan yok;
O lal boşluğu sağır dinleyerek künhüne vardım
sırrın: sonrayı Sözle başlatan kitabtan
eskidir sessizlik! Saldırgan sesle başladı
kaos ve Babilin laneti dile sürtündükçe sürdü
kanama: susmam gerek! susmak için bana
kelimelerden fazlası gerek..- seni duymamı
istiyorsan konuşmayı bırak! diye yalvaran
ikizim Blanchot’tan el aldım ve inşa eden
ve bildiren sessizliği emdim.. Dil’imin
kefaretidir şiir ve boşluğu kirleten mekanın
hükmüne kaldım: yazıda kıvranır yazgım_

eklenecek hiç-bir şeyin kalmadığı uçta
yitime yakarıştır şiirim; ölüm vezninde
örülü bir Aşk’ın alıcısız imlası_

Ben’deki boşluğa değil; hayy! bir boşluk
olan Ben’e delildir ve yargıdan kovulmuştur_

Celal Soycan
Şiirden Dergisi 61. Sayı

Celâl SOYCAN: Şair ve yazar. 1948 Gaziantep doğumlu. Gaziantep Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunu. Üniversite yıllarında başlayan yazı yaşamı, sonrasında edebiyat ve resim alanında yoğunlaştı.
Şiirlerinde insanın yeryüzü serüvenine ilişkin olguları sorunlaştırır. Dil özeni ve disiplinler arası düşünüşüyle, farklı , özgün bir şiir kurar. Yazılarıyla da bu arayışın kuramsal dayanaklarını açığa çıkarmaya çalışır. Son dönem Türk şiiri üzerine düşünen, yazan bir şairdir.
Çağdaş resim üzerine de farklı metinleriyle ve eleştirileriyle dikkat çeker. Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli katalog çalışmalarına katılmıştır. Almanya, Fransa, ABD, Japonya, Litvanya, İspanya ve İsrail’de yazıları ve şiirleri yayımlanmıştır. Makale, inceleme, sanat ve eleştiri yazılarıyla çok sayıda ortak kitaba katılmıştır.
Şiir üzerine yazılarıyla ve şiirleriyle ülkenin önde gelen dergilerinde gözüken Soycan, birçok şiir dergisinin yayımında görev almıştır. ISLIK şiir dergisini yedi yıl yayımlamıştır. Halen Şiirden Dergisi’nin çıkışına katılmaktadır. Mersin’de yaşıyor.
Yayımlanmış yapıtları: Öyle Kal (şiir), Cemresiz Günlerde ( şiir), Saptım Burçlar Bilgisinden ( şiir), Adın Olsam( şiir), Ölüler İçin Oda Müziği( şiir ), Âzâde (şiir ) , Kün (şiir), Kırım Günlerinde Aşk ( şiir ), Hünsa ( şiir ), Beyhûde ( şiir ), Kötülüğü Gördüm (şiir), Şiir İçin Notlar, (poetik yazılar),Sokak Yazıları ( Metin Cengiz’le poetik mektuplaşmalar), Şiirin Zamanı/ Zamanın Şiiri( poetik yazılar), Şiir- Pençe ( poetik yazılar) Mevsimsiz Bir Şair- Özdemir İnce ( inceleme), Doğan Akça/ Retrospektif (resim), Anlatmaktan Anlamaya: Ahmet Yeşil (resim ), Tuvalde Oda Müziği (resim ), Sonsuza Kıvrılmak ( resim),Varlığımın Garip Şarkısı: Nevhiz Tanyeli ( resim )

Yazar: Rabia Çelik Çadırcı

Ş.Urfa’nın Bozova ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu burada, liseyi Ş.Urfa Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünde sürdürdüğü lisans eğitimini yarıda bıraktı. Edebiyatla ilk gençlik yıllarında uğraşmaya başladı. Yazıları çeşitli gazetelerde ve Bibliyomag sitesinde öykü ve şiirleriyse Varlık, Sanat ve Hayat, Zamansız Dergi, Sadece Şiir gibi dergilerde yer aldı. 2017 yılında “Gece Saçlı Kırlangıçlar” adlı öykü kitabı yayımlanan yazarın, 2019 yılında da “Zehrimar” adlı şiir kitabı yayımlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir